Povolování čističky odpadních vod pro rodinné domy

Jak jistě víte, při stavbě rodinného domu či chalupy jste jako vlastník povinni prokázat způsob likvidace domovních odpadních vod. Pro čištění vody máte hned několik možností:

Čističky odpadních vod Ekocis

Vyberete-li si se zmíněných možností moderní, ekologickou a ekonomickou variantu, kterou ČOV Ekocis 1 - 70 EO bezpochyby je, potřebujete vyřídit následující náležitosti.

Dle zákona o vodách č. 254/2001 jsou čističky odpadních vod pro rodinné domy vodní dílo a musí je povolit vodoprávní úřad. Podle vodního zákona mohou existovat dva základní způsoby nakládání s vodami, které byly vyčištěny na čističce odpadních vod.

  1. Vypouštění do povrchových vod, to je upraveno nařízením vlády 229/2007 Sb.
  2. Vypouštění do odpadních vod.

Jaké mám povinnosti, rozhodnu-li se pro ČOV?

  • Čističky odpadních vodvypracovat projektovou dokumentaci ČOV, 
  • na základě projektu získat povolení vodoprávní stavby,
  • po kolaudaci spustit zkušební provoz a po schválení uvést čističku do plného provozu,
  • jsou-li vypouštěné vody zasakovány drenážním potrubím do podzemních vod, doložit navíc i hydrogeologické posouzení.

Vyberte si u nás vhodnou čističku odpadních vod pro rodinné domy a my vám rádi poradíme při vyřizování potřebných náležitostí, jako je projektová dokumentace pro ČOV, stavební povolení pro ČOV a projekt.

Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) je nutné vyplnit.